TÜBİTAK: Öğretmenler ve Akademisyenlerce Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin kullanımının artırılmasına yönelik proje teklif çağrısı, son başvuru tarihi: 22.01.2018
 
 
 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BTDB), “4005 kodlu Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” programı kapsamında bir çağrı ilan etmiştir. Çağrının amacı, öğretmenlere/akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve geliştirilmesidir. Çağrı kapsamında desteklenecek etkinliklerin 1 Mayıs 2018 ila 1 Nisan 2019 arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çağrı Kapsamı: Öğretmenlere/Akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar  aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmak (“Yenilikçi” yaklaşımlar ile kastedilen; eğitimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası güncel, yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerdir.)

Online sistem üzerinden son başvuru tarihi: 22 Ocak 2018, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

Online başvuru sistemi: http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/