TÜBİTAK: 2018 Türkiye – ABD, Türkiye - Fransa ve Türkiye – İngiltere İkili İşbirlikleri kapsamında Yurt İçinde düzenlenecek etkinliklere yönelik destek programı
 
 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilimsel Etkinlik Destekleri Programı “2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında Türkiye – ABD, Türkiye – Fransa ve Türkiye – Birleşik Krallık ikili işbirliklerine yönelik bir çağrı ilan edilmiş olup çağrı kapsamında 2018 yılı 2. Dönem başvuruları alınmaktadır. Destek Programının amacı belirlenen Öncelikli Alanlarda düzenlenecek Türkiye – ABD, Türkiye – Fransa ve Türkiye – Birleşik Krallık arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek Çalıştaylar, Seminerler ve Toplantıların desteklenmesidir. Düzenlenecek etkinliklerin aşağıdaki Öncelikli Alanlar çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. Etkinlik başlama tarihi, ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 70 günlük bir süre olması gerekir. Düzenlenecek etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi gerekmektedir.
2018 Yılı “Türkiye – ABD, Türkiye – Fransa ve Türkiye – Birleşik Krallık” için belirlenen Öncelikli Alanlar:
  • Sağlık
  • Gıda
  • Biyoteknoloji
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Nanoteknoloji
  • Enerji
  • Çevre
  • Sosyal Bilimler
Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2018, Çarşamba
Online başvuru sistemi: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm