CO-OP Projesi Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi
 
Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’nun olurları ile Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Avrupa Birliği ERASMUS+ programı kapsamında başvurulan ve Romanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “CO-OP for Empowering Youth-Genç Girişmişlerin Desteklenmesi için İşbirliği” projesinin uygulama süreci başladı.
16-17 Aralık 2015 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen Proje başlangıç toplantısına Kocaeli Valiliği adına Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Doç. Dr. Sayın Adnan ÇİMEN ile Uzman Mustafa GİNESAR iştirak etti.
64. Hükümet programında da yer alan “Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişimcilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşturulması*”  ve “İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı ve etkinliğinin arttırılması*” temel ilkeleri ile aynı doğrultuda geliştirilen CO-OP Projesi, Fransa ve Slovakya’da uygulanmakta olan “İş-Küvezi” modeli ile Türkiye’de uygulanmakta ve geliştirilmekte olan “Kuluçka Merkezi” modeli yöntemleriyle 18-24 arası genç girişimcilerin desteklenerek uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya ve rekabetçiliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
24 aylık uygulama sürecinde proje kapsamında yürütülecek temel faaliyetler şunlardır:
1.Girişimcilik Kültürü Üzerine Alan Araştırması
 1. 50 genç girişimci
 2. 20 genç işletme
 3. 20 çok küçük ölçekli işletme
2.Girişimciler İçin Başlangıç Rehberi Oluşturulması
 1. Rehberin ön taslağını hazırlanması
 2. Pilot uygulamalar (genç girişimcilere uygulamalı eğitimler)
 3. Rehberin değerlendirilmesi ve son halinin yayımlanması
3.Kurumsal girişimcilik Bilgi Havuzu Oluşturulması
4.Genç Girişimciler için Öz-Değerlendirme Rehberi
5.Genç İşsizler için Başlangıç Araçları Rehberi
6.Proje İnternet Sitesi ve Yerel/Ulusal Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 
*64. Hükümet Programı (Sayfa 115;116)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri
İSAY2 Galeri
 
 
 
 
 
CO-OP Projesi 2. Yönetim Toplantısı 
 
Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’nun olurları ile Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Avrupa Birliği ERASMUS+ programı kapsamında başvurulan ve Romanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “CO-OP for Empowering Youth-Genç Girişmişlerin Desteklenmesi için İşbirliği” projesinin uygulama süreci devam ediyor.
 
CO-OP Projesinin 2. Yönetim Toplantısı ve Proje kapsamında yerelde düzenlenecek Girişimcilik Eğitimlerinde görev alacak “Eğitmen Eğitimi” faaliyetleri 22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Bastia kentinde gerçekleşti. Toplantıya Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Uzmanı Mustafa GİNESAR ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Uzmanı Sinan ÖZAT katıldı.
 
Gerçekleşen toplantıda, katılımcılara Fransa’da geliştirilen 3 aşamalı bir kooperatif model kapsamında girişimcilere sağlanan destek ve danışmanlık hakkında bilgilendirme yapıldı.
 
Bu kapsamda, Kocaeli’nde yürütülen araştırma süreci tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde hazırlanacak olan araştırma raporuna göre hedef kitle olarak proje fikri olan 6 genç girişimci belirlenerek, bu girişimcilerin iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçlarına göre CAE Sistemin veri tabanından uygun araçlar kullanılarak süreç danışmanlığı ve eğitimi sağlanacak. Aynı zamanda Co-op Projesi internet sitesi yakında www.coop4youth.eu adresinde yayına başlayacağı belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri
İSAY2 Galeri
 
 
 
COOP Projesi 4. Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleşti
 
 
Erasmus Plus programı kapsamında Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun da ortağı olduğu Avrupa genelinden bir ortaklık tarafından yürütülmekte olan COOP, Genç Girişimcilerin Desteklenmesi için İşbirliği Projesinin 4. yönetim toplantısı 15 – 16 Kasım 2016 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleştirildi.
 
Toplantıya Kocaeli Valiliği adına Vali Yardımcısı Hacı Mehmet KARA, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel KAVCI ve Proje Uzmanı Mustafa GİNESAR katıldı.
 
Toplam süresi 24 ay olan projenin ilk yılı tamamlandı ve projenin ara faaliyet raporu hibe sağlayıcısı kurum olan Romanya Ulusal Ajansı’na teslim edildi. Toplantıda proje ortakları, ilk yılın genel değerlendirmesini yaptı ve Mayıs 2017’de İtalya’da gerçekleştirilecek 5. Proje toplantısına kadar gerçekleştirilecek faaliyetleri planladı.
 
Projenin Kocaeli’ndeki yerel faaliyetleri kapsamında, İzmit Belediyesi bünyesinde oluşturulan Genç Girişimciler Merkezi işbirliğiyle genç girişimcilere yönelik çeşitli etkinlikleri içeren bir Pilot Uygulama süreci yürütülecek. Bu etkinlikler arasında;
 • Girişimcilik Eğitimi
 • Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazım Eğitimi
 • Girişimcilik alanındaki anahtar yerel paydaşlara çalışma ziyaretleri
 • Girişimcilik Çalıştayı
 • Koçluk/ Rehberlik ve Danışmanlık faaliyetleri
 • CAE* metodolojinsin Genç Girişimciler Merkezi tüzüğüne uyarlanması gibi eylemler yer alır.
Proje hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 
*CAE: “Coopérative d'activités et d'emploi” (Girişimcilik Faaliyetleri Kooperatifi)Fransa’da geliştirilen ve girişimcilerin rekabetç.i piyasa koşullarına girmeden önce iş fikirlerini test ederek daha sürdürülebilir KOBİ’lerin hayata geçmesini amaçlayan bir kooperatif modeli ve sistemidir.
 
 
 
 
 
 
 
COOP Projesi 5. Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi
 
Avrupa Birliği Erasmus Plus programı çerçevesinde yürütülen Genç Girişimciliği alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve transfer edilmesi temeline dayalı COOP for Empowering Yout Projesinin beşinci yönetim toplantısı 10 – 11 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’nın Cosenza kentinde gerçekleştirildi.

Tüm proje ortak kurumlarından temsilcilerin yer aldığı toplantıya Kocaeli Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu adına Proje Yöneticisi Mustafa GİNESAR, İl Planlama ev Koordinasyon Müdürlüğünden Sinan ÖZAT ile Protokol Şube Müdürlüğünden Murat TUNÇEL iştirak etti. Ayrıca projenin yerel paydaşı olan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi adına da Koordinatör Enis GÖÇER yönetim toplantısına katıldı.

Toplantı süresince, ortak ülkelerde yürütülen genç girişimciliği pilot uygulama faaliyetleri, yaygınlaştırma etkinlikleri, projenin son 5 aylık sürecinin planlanması ve finansal konularda sunumlar ve fikir alışverişi yapıldı.

Projenin son yönetim toplantısı Temmuz ayında Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek. 
 
 
 
 
 
 
 
COOP Projesi 6. Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

 
Genç girişimciliğin desteklenmesi ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlarıyla Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında yürütülen COOP for Empowering Youth Projesinin Altıncı ve son yönetim toplantısı 11 – 12 Temmuz 2017 tarihlerinde Romanya’da gerçekleştirildi.
 
Başkent Bükreş’te proje koordinatörü Pro-Vocatie kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İtalya, Slovakya ve Fransa’dan da proje ortağı kurumların temsilcileri iştirak etti.
 
Toplantının ilk günü proje çıktılarının son durumları, final raporunun hazırlanması, finansal konular, gibi proje yönetimine ilişkin hususlar görüşülürken, ikinci gün ise Bükreş’ten yerel paydaşların da katılımıyla yerel yaygınlaştırma etkinliği (multipler event) gerçekleştirildi.
 
Projenin son yerel faaliyeti olarak Büromuz ev sahipliğinde, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü “COOP Projesi İkinci Yerel Yaygınlaştırma Semineri” gerçekleştirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu proje, Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın, yalnızca yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, yayında geçen bilginin herhangi bir yerde kullanılmasında sorumlu tutulamaz.
2015-1-RO01-KA202-015094
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2015-1-RO01-KA202-015094