COOP Projesi Yerel Yaygınlaştırma Etkinliği Gerçekleştirildi
 
Büromuz tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen COOP (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Girişimcilik Alanında Yenilikçilik ve İyi Uygulamaların Alışverişi için İşbirliği) projesinin faaliyetleri kapsamında Yerel Yaygınlaştırma Etkinliği düzenlendi.
 
Etkinliğin iki temel amacından birincisi projede elde edilen çıktıların ön-yaygınlaştırmasının sağlanması ikincisi ise yerelde girişimcilik ile ilgili kurum/kuruluş ve girişimci adaylarının bir araya getirilerek etkin bir yerel çalışma ağı oluşturulması olarak belirlendi.
 
6 Eylül 2016 Salı günü Valilik Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya il genelinden girişimcilikle ilgili paydaşlar davet edildi. Katılımcılar arasında; Kocaeli Üniversitesi (Teknoloji Transfer Ofisi), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş., KOSGEB, İŞ-KUR, Gebze Teknik Üniversitesi gibi kamu kurum/kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, genç girişimciler/girişimci adayları ve çeşitli sektörlerden firma sahipleri de yer aldı. Ayrıca projenin yerel paydaşı ve çözüm ortağı olan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.
 
Etkinlik ajandasında sırasıyla; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tanıtımı, COOP Projesi sunumu, CAE (Coopérative d'activité et d'emploi- İşbirliği ve İstihdam Faaliyetleri Kooperatifi) sistemi tanıtımı, İzmit Genç Girişimciler Merkezi sunumu yer aldı. Sunumların ardından katılımcılar arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla sohbet ve tanışma kokteyli düzenlendi.
 
COOP Projesi bilgi notu için TIKLAYINIZ...