Coop Projesi Final Yaygınlaştırma Etkinliği
Temmuz 2017
 
 
Büromuzca, AB Erasmus Plus Programı kapsamında yürütülen COOP for Empowering Youth (Genç girişimcilerin Desteklenmesi – Girişimcilik Alanında Yenilikçi Uygulamaların Alışverişi için İşbirliği) Projesinde sona yaklaşıldı.
 
Proje Ortaklarının katılımıyla final yönetim toplantısı Temmuz ayının başında Romaya’da gerçekleştirilmişti. COOP kapsamında planlanan son yerel faaliyet olan “İkinci Yerel Yaygınlaştırma Etkinliği” 27 Temmuz 2017 Perşembe günü Valilik Yerleşkesi toplantı ve etkinlik salonunda gerçekleştirildi.
 
“Buluştay” niteliğinde geçen etkinliğe, il genelinde girişimcilik ve eğitim alanında faaliyet gösteren İŞKUR, KOSGEB, MARKA, KOTO, KOSANO, TÜİK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofislerinden temsilciler davet edildi. Projenin yerel paydaşı olan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi (GGM) adına da Emre ERCANLI ve Enis GÖÇER’in yanı sıra GGM’de iş geliştirme ve ön-kuluçka süreçleri devam eden ve COOP’un odak gurup olarak belirlediği genç girişimciler de yer etkinlikte aldı.
 
Etkinlikte projenin hikayesini anlatan Proje Yöneticisi Mustafa GİNESAR’ın sunumundan sonra, COOP’un temelini oluşturan Fransız menşeili “CAE” - Coopérative d'activité et d'emploi (İstihdam ve Girişimcilik Faaliyetleri Kooperatifi) Kooperatifçilik modeli hakkında kısa bir bilgilendirme videosu izletildi. Daha sonra toplantıda hazır bulunan genç girişimciler sırasıyla kendilerini ve iş fikirlerini anlattılar.
 
Sunum ve soru cevap bölümünün ardından il genelinde proje kapsamında oluşturulan girişimcilik destek ev danışma ağının genişletilmesi ve derinleştirilmesi, paydaşlar arasındaki iletişim, etkileşim ve işbirliğinin artırılması ve bireysel projeler hakkında katılımcıların fikir alışverişi yapabilmesi için “çay sohbeti ve kokteyl” etkinliği düzenlendi. 
 
COOP projesi hakkında daha fazla bilgi ve proje çıktıları için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
Genç Girişimciliği ve Yenilikçi İş Kurma Modelleri Çalıştayı
Nisan 2017
 
Büromuz tarafından AB ErasmusPlus Programı kapsamında uygulaması devam eden COOP projesinin yerel faaliyetleri çerçevesinde 04 Nisan 2017 Salı günü Büromuz ev sahipliğinde bir Çalıştay gerçekleştirildi.
Genç Girişimciliği ve yenilikçi İŞ Kurma Modelleri ismi verilen çalıştayda il genelinde girişimcilik alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ilgili STK temsilcileri, proje faaliyetleri kapsamında (projenin yerel paydaşı) İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezinden “kuluçka” süreci yaşayan genç girişimciler katıldı.
 
Çalıştayda temsil edilen kurumlar arasında;
  • Kocaeli Üniversitesi
  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
  • TÜİK Bölge Müdürlüğü
  • KOSGEB İL Müdürlüğü
  • İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü
  • Kocaeli Ticaret Odası
  • İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Kocaeli Üniversitesi Toknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi
  • Girişimcilik Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar yer aldı.
Çalıştayın çıktısı olarak “Genç Girişimciliği ve Yenilikçi İş Kurma Modelleri Çalıştay Raporu” hazırlık sürecindedir. Rapor hazırlandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılacak aynı zamanda sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.
 
 
 
 
 
COOP Projesi Ankara’da Yaygınlaştırıldı
Mart 2017
 
Büromuz tarafından genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve bu alanda yenilikçi uygulamaların ülkemize transferi amaçlarıyla yürütülmekte olan COOP for Empoweing Youth projesi Ankara’da yaygınlaştırıldı.
Ankara’da yerleşik GSM – Gençlik Servisleri Merkezi tarafından Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Yunanistan’dan sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla yürütülen “Öğrenerek Değişen Hayatlar” Projesinin 25-26 Mart 2017 tarihlerinde, ülke genelindeki çeşitli kurumlardan ve Yunanistan’dan STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Girişimcilik Alanında İyi Örnekler Atölye Çalışması” etkinliği bünyesinde Büromuz uzmanı Mustafa GİNESAR COOP projesi hakkında yaygınlaştırma sunumu yaptı.
Aynı zamanda 28 Mart 2017 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Gençlik Sempozyumu – Proje Panayırı” etkinliğinde de COOP Projesi yaygınlaştırma materyalleri dağıtıldı.
Bu etkinlikler ile COOP’un yaygınlaştırma ağı yerel düzeyden ulusal düzeye taşınmış oldu.
 
 
 
COOP Projesi Genç Girişimcilik Pilot Uygulaması Devam Ediyor
17 Şubat 2017
 
Büromuz tarafından Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında yürütülen COOP for Empowering Youth Projesi kapsamında İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi işbirliği ile genç girişimcilerimize yönelik pilot uygulama süreci devam ediyor. Pilot Uygulamanın 5. ayağında, 17 Şubat 2017 Cuma günü E-ticaret uygulamaları ve TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı başlıklı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
 
Genç Girişimciler Merkezi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe kuluçka sürecini yaşayan genç girişimciler ile eğitmenler Mustafa Ginesar ve Ömer Uysal katıldı.
 
 
 
 
 
COOP Projesi Yerel Yaygınlaştırma Etkinliği Gerçekleştirildi
06 Eylül 2016
 
Büromuz tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen COOP (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Girişimcilik Alanında Yenilikçilik ve İyi Uygulamaların Alışverişi için İşbirliği) projesinin faaliyetleri kapsamında Yerel Yaygınlaştırma Etkinliği düzenlendi.
 
Etkinliğin iki temel amacından birincisi projede elde edilen çıktıların ön-yaygınlaştırmasının sağlanması ikincisi ise yerelde girişimcilik ile ilgili kurum/kuruluş ve girişimci adaylarının bir araya getirilerek etkin bir yerel çalışma ağı oluşturulması olarak belirlendi.
 
6 Eylül 2016 Salı günü Valilik Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya il genelinden girişimcilikle ilgili paydaşlar davet edildi. Katılımcılar arasında; Kocaeli Üniversitesi (Teknoloji Transfer Ofisi), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş., KOSGEB, İŞ-KUR, Gebze Teknik Üniversitesi gibi kamu kurum/kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, genç girişimciler/girişimci adayları ve çeşitli sektörlerden firma sahipleri de yer aldı. Ayrıca projenin yerel paydaşı ve çözüm ortağı olan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.
 
Etkinlik ajandasında sırasıyla; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tanıtımı, COOP Projesi sunumu, CAE (Coopérative d'activité et d'emploi- İşbirliği ve İstihdam Faaliyetleri Kooperatifi) sistemi tanıtımı, İzmit Genç Girişimciler Merkezi sunumu yer aldı. Sunumların ardından katılımcılar arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla sohbet ve tanışma kokteyli düzenlendi.
 
COOP Projesi bilgi notu için TIKLAYINIZ...
 
 
 
 
Bu proje, Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın, yalnızca yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, yayında geçen bilginin herhangi bir yerde kullanılmasında sorumlu tutulamaz.
2015-1-RO01-KA202-015094
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2015-1-RO01-KA202-015094