İŞKUR: Zihinsel ve Ruhsal Engelli bireylerin istihdam edildiği "Korumalı İşyeri" kuran Gerçek ve Tüzel Kişilere yönelik Destek Programı Çağrısı, son başvuru tarihi: 11.12.2017
 
 
İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Destekleri Programı kapsamında 2018-1 çağrısı ilan edilmiştir. Program, “Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları”, “Korumalı İşyerleri Desteği” ile “Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması“ şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu duyuru, Korumalı İşyerleri Desteği hakkındadır. Desteğin amacı, engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan Zihinsel ve Ruhsal Engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan Korumalı İşyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamak amacı ile hazırlanacak projelerin usul ve esaslarını belirlemektir. Başvuru yapmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin İŞKUR İl Müdürlükleriyle görüşerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir.
  • Korumalı İşyeri tanımı: İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan Zihinsel veya Ruhsal Engelli Bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen asgari %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli, İŞKUR'a kayıtlı ve 15 yaşını bitirmiş en az 8 bireyin çalıştığı Gerçek veya Tüzel Kişilerce kurulan işyerleri (Korumalı İşyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı %75’ten az olamaz. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde, belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Korumalı İşyeri kurma başvuruları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.)
Son başvuru tarihi: 11 Aralık 2017, Pazartesi (mesai bitimine kadar)
Eksiği olan projelerin eksiklerinin tamamlanması için son tarih: 29 Aralık 2017, Cuma