Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Tarımsal Yatırımlar ile Turizm vb. Kırsal alandaki diğer Ekonomik Faaliyetlere yönelik destek programı 2017 yılı çağrısı
 
 
 
 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı 2017 yılı proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. Destek programına başvurmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri bulunan İl Proje Yürütme Birimi ile görüşerek bilgi alması tavsiye edilmektedir.

 

Çağrı kapsamında desteklenen yatırım konuları

Ekonomik Yatırımlar

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanan Yeni Seraların yapımı

Tarımsal Faaliyetlere yönelik yapılmış/yapılacak tesislerde ve Mevcut Modern Seralarda kullanılmak üzere; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üreten Tesislerin yapımı

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

Kırsal Turizm Yatırımları

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri

El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler

Bilişim Sistemleri ve Eğitimi

Son başvuru tarihi: 11 Aralık 2017, Pazartesi

Duyuru: http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=551&Liste=Duyuru