EEHİB: Akıllı Binalar-Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Sağlık-Medikal, Akıllı Ulaşım-Ulaşım Araçları vd. Akıllı Uygulamalar alanında Ar-Ge Proje Yarışması 
 
 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin (EEHİB) düzenlediği TET (Turkish Electro-Technology) 7. Dönem Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasına başvurular devam etmektedir. Etkinliğin ve yarışmanın teması “Akıllı Şehirler’dir.” Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasının amacı, Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırılması, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır. 
 
Son başvuru tarihi: 19 Temmuz 2018, Perşembe (saat: 17.30)