Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İlave İstihdam Teşviki
 
SGK ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin bir önceki takvim yılında bildirdikleri kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan çalışanlardan doğan SGK İşveren ve İşçi Hissesi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi giderlerini desteklemektedir. İmalat Sanayii ve Bilişim sektörleri için teşvik daha yüksek oranda uygulanmaktadır. İstihdam edilecek Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Teşvikten yararlanmak için sigortalının işe giriş öncesi İŞKUR kaydının olması/yapılması gerekmektedir. Mevzuat gecikmesi (SGK genelgesi) nedeniyle, 2018/Ocaktan bu yana yapılan teşvikli veya teşviksiz bildirimler, şartların sağlanmış olması koşuluyla geriye doğru değiştirilebilecek veya geriye doğru yararlanılabilecektir.
Mevzuat:
  • 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Madde 42 ve Madde 44): http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Geçici Madde 19 ve Geçici Madde 21): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf
  • Bilişim Sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararı beklenmektedir.
  • İlgili SGK Usul ve Esaslar Genelgesinin yayınlanması beklenmektedir.
  • İlgili Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) Usul ve Esaslar Genelgesinin yayınlanması beklenmektedir.
(Hesaplama için yıl bazında sigortalıya ödenecek brüt ücret bilgisi girilmesi gerekiyor.)