Avrupa Komisyonu: Sosyal İnovasyon içeren İş Fikirlerine yönelik Para Ödüllü Yarışma, son başvuru tarihi: 07.04.2017
 
 
 
Avrupa Komisyonu’nun Büyüme, İç Piyasa, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİlerden sorumlu Genel Müdürlüğü (DG GROW), para ödüllü 2017yılı Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışmasını (European Social Innovation Competition 2017) ilan etmiştir. 2017 yılı yarışmasının adı “Eşit olarak Önyüklenmiş (Equally Rebooted)” şeklinde belirlenmiştir. Yarışma, dijital kapsayıcılığa, bağlantılılık ve beceri gelişimi alanında taze ve dinamik yaklaşımlar geliştirerek toplumsal eşitliğin tesis edilmesine odaklanmaktadır. Başvurusu yapılacak olan girişim fikirleri, olgunlaşmakta veya henüz olgunlaşmamış olabilir. Ancak halihazırda hayata geçmiş İş Fikirleri ile başvuru yapılamaz. Bir İş Fikri Sahibi, birden fazla iş fikri ile başvuru yapabilir ve birden fazla iş fikri başvurusunda ortak olarak yer alabilir. Başvurular, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birinde (ör. İngilizce) yapılabilir.
Sosyal İnovasyon tanımı: Sosyal İnovasyon, insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan Toplumsal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir.
Son başvuru tarihi: 7 Nisan 2017, (saat: 12.00, Brüksel Yerel Saati)