Avrupa Komisyonu + KOSGEB: Girişimcilik ve Küçük Ölçekli İşletmelerin gelişimine yönelik başarılı projeler ve uygulamalar yürütmüş kurum ve kuruluşlara yönelik yarışma
 
 
 
Avrupa Komisyonu, 2018 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) yarışmasını ilan etmiştir. Yarışma, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve küçük işletmelerin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurumların takdir ve teşvik edilmesi için yapılmaktadır. Seçim süreci iki aşamalı olarak yapılmakta olup öncelikle başvurular ulusal düzeyde toplanmakta olup daha sonra her ülkeden uygun bulunan 2 proje/uygulama sahibi Avrupa çapındaki yarışmaya aday gösterilecektir. Yarışmanın Türkiye ulusal ayağında sorumlu kuruluş KOSGEB’dir. 2018 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların başvuru formunu doldurarak KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
 
 
 
Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2018, Pazartesi